sábado, 16 de agosto de 2014

franqueos mecánicos de España (carga manual) del 1.000 al 1.499

            Franqueos de carga manual (del 1.000 al 1.499)

                Nº 1.000-Barcelona-Casa Guillamet
               Nº 1.001-Jerez de la Fra.-Banco de Bilbao
                Nº 1.002-Barcelona-Hispano Fox

                Nº 1.003-Torrelavega-Cía.Auxiliar Minera

                Nº 1.004-Madrid-Unión Distribuidora

                Nº 1.005-Valencia-Banco Mercantil

                Nº 1.006-Granada-Perfumería Brisa
                Nº 1.007-Alcoy -B.H.A.

                Nº 1.008-Madrid-Cía.Auxiliar del Cobre

                Nº 1.009-Madrid-I.N.E. 
                Nº 1.010-Barcelona-Talco Auxonia
                Nº 1.011-Madrid-Radiodifusión
                Nº 1.012-Santander-Básculas Montaña

                Nº 1.013-Barcelona-Ediciones Toray
                Nº 1.014-La Coruña-Fenosa
                Nº 1.015-Granada-Caja Gral.de Ahorros

                Nº 1.016-Valencia-Santiago Sales

                Nº 1.017-Madrid-Ferdisa

                Nº 1.018-Madrid-Leyland Ibérica

                Nº 1.019-Madrid-Sarralde

                Nº 1.020-Olot-Banco Popular

                Nº 1.021-Pamplona-Banco Popular

                Nº 1.022-Málaga-Banco Popular

                Nº 1.023-Madrid-Américan Expréss

                Nº 1.024-Jijona-Monerris Planelles

                Nº 1.025-Vigo-Manuel Álvarez

                Nº 1.026-Igualada-Banco Popular

                Nº 1.027-Madrid-R.Andrés

                Nº 1.028-Oviedo-Banco Popular
                Nº 1.029-Sevilla-Mutualidad Laboral

                Nº 1.030-Granada-Diego Marín 

                Nº 1.031-Bilbao-Aleaciones Ligeras

                Nº 1.032-Madrid-Barreiros
                Nº 1.033-Granada-Banco Popular

                Nº 1.034-Manresa-Banco Popular

                Nº 1.035-Madrid-Radio Maymó

                Nº 1.036-Barcelona-Carburos Metálicos
                Nº 1.037-Barcelona-Gallina Blanca

                Nº 1.038-Madrid-Banco de Madrid

                Nº 1.039-Málaga-Banco de Málaga

                Nº 1.040-Murcia-Banco Popular
                Nº 1.041-Madrid-La casa del médico

                Nº 1.042-Madrid-Agencia Cumbre

                Nº 1.043-Mieres-Asturiana de Minas
                Nº 1.044-Bilbao-Ceplástica
                Nº 1.044-Basauri-Ceplástica
                Nº 1.045-Bilbao-Sefanitro

                Nº 1.045-Baracaldo-Sefanitro
                Nº 1.046-Cádiz-Astilleros Españoles
                Nº 1.047-Madrid-Espasa Calpe
                Nº 1.048-Madrid-Academia Caballero

                Nº 1.049-Oñate-Hijos de Juan Garay

                Nº 1.050-Barcelona-Unión Distribuidora de Edic.
                Nº 1.051-Barcelona-Motor Hispania

                Nº 1.052-Sabadell-Pierre

                Nº 1.053-Madrid-Suministros Eléctricos Plá
                Nº 1.054-Vigo-Gonzacoca

                Nº 1.055-Madrid-Unión Marítima Esp.

                Nº 1.055-Barcelona-Unión Marítima Esp.
                Nº 1.056-Madrid-C.R.A.M.E.S.A.
                Nº 1.057-Madrid-Peugeot
                Nº 1.058-La Coruña-Exclusivas Omega

                Nº 1.059-Vigo-Viguesa de Pinturas

                Nº 1.060-Barcelona-Winterthur
                Nº 1.060-Sabadell-Winterthur


                Nº 1.061-Vigo-Manuel Rey

                Nº 1.062-Barcelona-Seat

                Nº 1.063-Oviedo-Mutualidad Laboral
                Nº 1.064-La Coruña-Joaquín Ponte
                Nº 1.065-Madrid-Montesa

                Nº 1.066-Vigo-Fernando Conde

                Nº 1.067-Vigo-M.A.R.

                Nº 1.068-Santander-Cementos Alfa

                Nº 1.068-Reinosa-Cementos Alfa

                Nº 1.069-Barcelona-Celograf
                Nº 1.069-El Prat de Llob.-Celograf

                Nº 1.070-Tolosa-Coexpa

                Nº 1.070-Tolosa-Gráficas Oria

                Nº 1.071-Barcelona-Ediciones Daimon
                Nº 1.072-Vigo-Conservas de Galicia

                Nº 1.073-Madrid-Iberia

                Nº 1.074-Barcelona-Sandoz

                Nº 1.074-Barcelona-Wander
                Nº 1.075-Madrid-La Casera

                Nº 1.076-Alicante-Mutualidad Laboral

                Nº 1.077-Barcelona-Puig
                Nº 1.078-Sevilla-Caja de Ah.de Sevilla
                Nº 1.079-Madrid-Fomento Esp.de Seguros

                Nº 1.080-Osuna-Espuny
                Nº 1.081-Barcelona-Refinerías Metálicas
                Nº 1.082-Madrid-Samford
                Nº 1.083-Sevilla-Industria de Aviación

                Nº 1.084-Madrid-Victios

                Nº 1.085-Madrid-Ediciones Cabal

                Nº 1.086-Eibar-Banco de San Sebastián
                Nº 1.086-Eibar-B.H.A.

                Nº 1.087-Madrid-Movierecord

                Nº 1.088-Sevilla-Banco Exterior

                Nº 1.089-Barcelona-Pirelli
                Nº 1.090-Salamanca-Librería Cervantes
                Nº 1.091-Sevilla-Iglesias,Pérez y Soro

                Nº 1.092-Barcelona-Valentine 
                Nº 1.093-Barcelona-L´Assicuratrice

                Nº 1.093-Barcelona-Cresa

                Nº 1.094-Barcelona-Oficina técnica de aguas

                Nº 1.095-Madrid-Grupo Autónomo de Esportad.

                Nº 1.096-Madrid-Femsa

                Nº 1.097-Santander-Editorial "Sal Terrae"
                Nº 1.098-Madrid-Gestoría Auto.Rubio

                Nº 1.099-Barcelona-Neufville
                Nº 1.100-Barcelona-Cueros y Accesorios

                Nº 1.101-Barcelona-Permanyer

                Nº 1.101-Esplugas-Montesa
                Nº 1.102-Madrid-Colgate Palmolive
                Nº 1.103-Madrid-El Corte Inglés

                Nº 1.104-Vigo-Factorías Vulcano

                Nº 1.105-Zaragoza-Laboratorios Ulta

                Nº 1.106-Barcelona-Henkel Ibérica (Persil)
                Nº 1.107 -Madrid-Vitrofil
                Nº 1.107-Madrid-Luna Pulida Cristañola
                Nº 1.108-Elda-Banco Central
                Nº 1.109-Albacete-Banco de Albacete
                Nº 1.109-Elche de la Sierra-Banco de Albacete

                Nº 1.110-Almería-Caja de Ah.

                Nº 1.111-Las Palmas-Rocar 

                Nº 1.112-Barcelona-Antonio J.Michel

                Nº 1.113-Barcelona-Nicolás Bosch
                Nº 1.114-Madrid-Mutualidad Laboral
                Nº 1.115-Madrid-Hércules Hispano

                Nº 1.115-Valencia-Hércules Hispano

                Nº 1.116-Barcelona-Instituto Electroquímico

                Nº 1.117-Madrid-Confecciones La Favorita

                Nº 1.118-Madrid-Sanatorio Madrileño

                Nº 1.119-Madrid-Biscotet

                Nº 1.120-Barcelona-Lab.Geigy (sin logo)
                Nº 1.121-Madrid-SAS (lineas aéreas)
                Nº 1.122-Madrid-Mapfre

                Nº 1.122-La Coruña-Mapfre

                Nº 1.123-Vigo-B.H.A.
                Nº 1.124-Madrid-La Veneciana
                Nº 1.125-Madrid-Centropress

                Nº 1.126-Madrid-La Veneciana

                Nº 1.127-Bilbao-Banco de Vizcaya
                Nº 1.127-Bermeo-Banco de Vizcaya

                Nº 1.128-Barcelona-Inst.de Electroquímica
                Nº 1.129-Barcelona-Libr. Hispano Americana
                Nº 1.130-Gijón-Empresa Nal.Siderúrgica

                Nº 1.130-Avilés-Empresa Nal.Siderúrgica
                Nº 1.131-Barcelona-Motor Ibérica

                Nº 1.132-Tenerife-Luz y Cía.

                Nº 1.133-Madrid-Academia Caballero
                Nº 1.134-Madrid-Mutua Lab.Química

                Nº 1.135-Madrid-La Patria Hispana
                Nº 1.136-Barcelona-José Roig
                Nº 1.137-Barcelona-Roca Umbert 

                Nº 1.138-Madrid-Banco Santander
                Nº 1.139-Valencia-Banco de Vizcaya

                Nº 1.140-Valencia-Hidroeléctrica Esp.
                Nº 1.141-Barcelona-Radio Invicta
                Nº 1.142-Barcelona-CEAC

                Nº 1.143-Barcelona-Textil del Ter
                Nº 1.144-Barcelona-Sagi

                Nº 1.145-Madrid-El Exportador Español

                Nº 1.146-Andoain-Laborde Hnos.
                Nº 1.147-Sevilla-Banco de Vizcaya
                Nº 1.148-Barcelona-Radio Barcelona

                Nº 1.149-Barcelona-Cementos Pradera

                Nº 1.149-Barcelona-Uniland
                Nº 1.150-Cádiz-Banco de Bilbao
                Nº 1.151-Bilbao-Banco de Bilbao

                Nº 1.152-Bilbao-Seguros Aurora

                Nº 1.153-Barcelona-Kinby
                Nº 1.154-Logroño-Banco de Bilbao

                Nº 1.155-Madrid-Piher Electrónica
                Nº 1.156-Zaragoza-Editorial Luis Vives

                Nº 1.157-Barcelona-Jerson

                Nº 1.158-Burgos-Banco de Bilbao
                Nº 1.159-Granada-Banco de Bilbao
                Nº 1.160-Madrid-Editorial Spinelli
                Nº 1.161-Madrid-Enrique López

                Nº 1.162-Madrid-Monteva

                Nº 1.163-Madrid-Aritzi y Yarza

                Nº 1.164-Madrid-Metrópolis

                Nº 1.165-Barcelona-Gradalux

                Nº 1.166-Madrid-Productos Capilares (sin logo)
                Nº 1.167-Madrid-Excavital

                Nº 1.168-Madrid-José Jiménez

                Nº 1.169-Cornellá de Llobr.-Siemens

                Nº 1.170-Madrid-Autotransporte Turístico
                Nº 1.171-Jaén-Juan Nogales

                Nº 1.172-Barcelona-Editorial Brugera

                Nº 1.173-San Sebastián-Banco Guipuzcoano

                Nº 1.174-Bilbao-Banco Guipuzcoano
                Nº 1.175-Madrid-Banco Guipuzcoano
                Nº 1.176-Vergara-Algodonera San Antonio
                Nº 1.177-Barcelona-Metales Aleados
                Nº 1.177-Cornellá de Lobr.-Metales Aleados

                Nº 1.178-Sabadell-IEMESA
                Nº 1.179-Madrid-Banco Atlántico
                Nº 1.179-Monzón-Banco Atlántico

                Nº 1.180-Barcelona-Consorcio del libro

                Nº 1.181-León-Mutualidad Laboral

                Nº 1.182-Madrid-R.C.A.Española

                Nº 1.183-Madrid-Plitz y Parser

                Nº 1.184-Almería-Romero Hnos.

                Nº 1.185-Sabadell-Francisco Casas

                Nº 1.186-Madrid-Elzaburu
                Nº 1.187-Madrid-Antibióticos S.A.

                Nº 1.188-Barcelona-Manuf.Hispano Suiza

                Nº 1.189-Barcelona-Fardi
                Nº 1.190-Tarrasa-Textil Clapés
                Nº 1.191-Vigo-Bonifacio Logares

                Nº 1.192-Madrid-Laboratorios Leo
                Nº 1.193-Barcelona-J.Uriach y Cía
                Nº 1.194-Badalona-Macapsa
                Nº 1.195-Madrid-La Paternal
                Nº 1.196-Madrid-Crédito y Caución
                Nº 1.196-Valencia-Crédito y Caución

                Nº 1.197-Madrid-Underwriters Spain

                Nº 1.198-Madrid-Adolfo Pries

                Nº 1.199-La Coruña-Droguería Aurelio

                Nº 1.200-Santander-Candina
                Nº 1.201-San Sebastián-Cursos CCC
                Nº 1.202-Málaga-Taillefer

                Nº 1.203-Barcelona-BRU
                Nº 1.204-Barcelona-Radio Hispano Suiza

                Nº 1.205-Barcelona-Solvay
                Nº 1.205-Martorell-Solvay

                Nº 1.206-Barcelona-Viajes Marsans

                Nº 1.207-Barcelona-Laboratorios J.Ferrer

                Nº 1.207-Barcelona-Laboratorios Robert

                Nº 1.208-Ávila-Banco Santander

                Nº 1.209-Granada-Banco Santander

                Nº 1.210-Jerez de la Fra.-Ayuntamiento
                Nº 1.211-Málaga-Banco Santander

                Nº 1.212-Sabadell-B.H.A.

                Nº 1.213-Valencia-Empresa Nal.Elcano
                Nº 1.213-Cuart de Poblet-Astilleros Españoles
                Nº 1.214-Valencia-Indasa
                Nº 1,215-Madrid-Banco Peninsular
                Nº 1.215-Madrid-Banco Alfaro

                Nº 1.216-Madrid-Banco Santander
                Nº 1.216-Madrid-Banco Continental
                Nº 1.217-Madrid-Bruno Dal Brun

                Nº 1.218-Madrid-Ricardo Medem

                Nº 1.219-Madrid-John Deere

                Nº 1.220-Madrid-Espectáculos Universo 

                Nº 1.221-Vigo-Cía.Transatlántica

                Nº 1.222-Bilbao-Jesús San Martín

                Nº 1.223-Bilbao-Igualatorio Médico

                Nº 1.224-La Coruña-Igualatorio Médico

                Nº 1.225-Madrid-Hidroeléctrica Moncabril

                Nº 1.225-Madrid-Unión Eléctrica
                Nº 1.226-Madrid-Banesto
                Nº 1.227-Bilbao-Firestone
                Nº 1.227-Basauri-Firestone
                Nº 1.228-Vigo-Gonzacoca

                Nº 1.229-Madrid-Banco Popular

                Nº 1.230-Madrid-Banco Popular

                Nº 1.231-Barcelona-Banco Atlántico
                Nº 1.232 -Madrid-Padres Jesuítas
                Nº 1.233-Barcelona-SAS
                Nº 1.233-El Prat-SAS

                Nº 1.234-Bilbao-Caja de Ah.

                Nº 1.235-Mérida-Banesto
                Nº 1.236-Madrid-Bunge Ibérica
                Nº 1.237-Barcelona-Hijos de H.A.Bender
                Nº 1.238-Madrid-Editorial Dossat
                Nº 1.238-Fuenlabrada-Edotorial Dossat

                Nº 1.239-Barcelona-Inibsa
                Nº 1.239-Granollers-Inibsa
                Nº 1.240-Barcelona-Industria Linera
                Nº 1.241-Abarán-Laboratorios Hortel

                Nº 1.242-Barcelona-Rafael Massó

                Nº 1.243-Jerez de la Fra.-Caja de Ah.de Cádiz

                Nº 1.244-Madrid-Portland
                Nº 1.245-Barcelona-Textil Angel Vila

                Nº 1.246-Barcelona-Meyba

                Nº 1.247-Madrid-Roberto Carbonell

                Nº 1.248-Castellón-Nisuma

                Nº 1.249-Barcelona-Comercial Vila
                Nº 1.250-Barcelona-Rhone

                Nº 1.250-Barcelona-Safaseda
                Nº 1.251-Barcelona-Banco de Bilbao
                Nº 1.251-Hospitalet-Banco de Bilbao
                Nº 1.252-Córdoba-Caja de Ah.

                Nº 1.253-Santander-Yllera
                Nº 1.254-Barcelona-Moragrega
                Nº 1.255-Castellón-Caja Gral.de Ahorros

                Nº 1.256-Bilbao-Productos Químicos

                Nº 1.257-Madrid-Difusora Española

                Nº 1.258-Barcelona-Torraspapel

                Nº 1.258-Barcelona-Sarrió
                Nº 1.259-Madrid-Seguros Orion

                Nº 1.260-La Coruña-Banco Mercantil

                Nº 1.261-Madrid-Prensa del Movimiento

                Nº 1.262-Huelva-Combustibles

                Nº 1.263-Pamplona-Apostolado de Fátima
                Nº 1.264-Barcelona-Boehringer

                Nº 1.265-Valencia-Editorial Valenciana

                Nº 1.266-Valencia-Banco Santander

                Nº 1.267-Madrid-Industralización

                Nº 1.268-Madrid-Banco de Madrid

                Nº 1.269-Vitoria-Forjas Alavesas
                Nº 1.270-Madrid-P.A.C.I.S.A.
                Nº 1.271-Puente Canedo-José Rodríguez

                Nº 1.272-Madrid-Fco.J.Robles

                Nº 1.273-Santander-Manuel Lainz
                Nº 1.274-Madrid-Minerva

                Nº 1.275-Madrid-C.Matteini
                Nº 1.276-Madrid-Gumersindo García

                Nº 1.277-Madrid-Fomento del libro

                Nº 1.278-Madrid-B.H.A.

                Nº 1.278-Córdoba-Banco de Andalucía
                Nº 1.278-Córdoba-Banco Popular               

                Nº 1.278-Lérida-B.H.A.

                Nº 1.279-Barcelona-Suc.de Buenaventura Brutau
                Nº 1.280-Madrid-Marítima Neptun 

                Nº 1.281-Molins de R.-Conservas Gempel

                Nº 1.282-León-Almacenes Fco.Rojo
                Nº 1.283-Madrid-Editorial Jordan
                Nº 1.284-Madrid-Librería Jaime Villegas

                Nº 1.285-Madrid-Laboratorios Liade

                Nº 1.286-Bilbao-Banco de Bilbao
                Nº 1.287-Bilbao-Banco de Bilbao
                Nº 1.287-Jaén-Banco de Bilbao
                Nº 1.288-Bilbao-Banco de Bilbao
                Nº 1.289-Barcelona-Banco Condal
                Nº 1.289-Hospitalet-Banco Condal
                Nº 1.290-Madrid-Gránulos Diana
                Nº 1.291-Madrid-Ministerio de Industria
                Nº 1.292-Barcelona-Laboratorios Hubber

                Nº 1.293-Barcelona-Carlos E.A.Muller (sin logo)
                Nº 1.294-Barcelona-Congregaciones Marianas
                Nº 1.295-Barcelona-De Gassó Hnos.

                Nº 1.296-Baracaldo-Insecticidas Cóndor

                Nº 1.297-Zaragoza-Talleres Jordá

                Nº 1.298-Madrid-Tubos Robles
                Nº 1.299-Madrid-Lufthansa
                Nº 1.300-Madrid-Antibióticos S.A.

                Nº 1.301-Barcelona-Editorial Regina
                Nº 1.302-Madrid-Instituto Nal.de Previsión

                Nº 1.303-Madrid-Sherwin Williams
                Nº 1.304-Madrid-Américan Intern.

                Nº 1.305-Zaragoza-Laboratorios Ulta

                Nº 1.306-Madrid-Tourspania

                Nº 1.306-Madrid-Viajes Marsans

                Nº 1.307-Zaragoza-Laboratorios Artiach
                Nº 1.308-Pamplona-Karpan
                Nº 1.309-Cádiz-B.H.A.
                Nº 1.310-Madrid-B.H.A.
                Nº 1.311-Madrid-B.H.A.  
                Nº 1.312-Madrid-Fluma

                Nº 1.313-Madrid-Resopal

                Nº 1.314-Avilés-Asturiana de Zinc
                Nº 1.315-Barcelona-Fco.Pérez Marmol
                Nº 1.315-Barcelona-Schenker
                Nº 1.316-Barcelona-Laforet

                Nº 1.317-Barcelona-Batanga

                Nº 1.318-Bañolas-Chocolates Torrás

                Nº 1.319-Barcelona-Glory
                Nº 1.319-Mataró-Manufacturas Gassol
                Nº 1.320-Barcelona-Barcinbanc
                Nº 1.321-Madrid-Radio Maymó
 
                Nº 1.322-Barcelona-Tolrasa
                Nº 1.323-Irún-Elgorriaga
                Nº 1.324-Barcelona-CIBA 
                Nº 1.325-Burgos-Caja de Ah.Municipal

                Nº 1.326-Tenerife-B.H.A.

                Nº 1.327-Barcelona-Banco Ibérico

                Nº 1.327-Córdoba-Banco Ibérico

                Nº 1.328-Tenerife-Ahlers

                Nº 1.329-Las Palmas-B.H.A.
                Nº 1.330-Barcelona-Ind.Farmaceútica de Levante
                Nº 1.331-Pamplona-B.H.A.

                Nº 1.332-Córdoba-B.H.A.

                Nº 1.333-Madrid-Editorial Mengold

                Nº 1.334-Mataró-B.H.A.

                Nº 1.335-Tarrasa-B.H.A.

                Nº 1.336-Toledo-B.H.A.

                Nº 1.337-El Ferrol-B.H.A.

                Nº 1.338-Madrid-Campsa

                Nº 1.339-Burgos-B.H.A.

                Nº 1.340-Madrid-Vicente Lluch Gómez
                Nº 1.341-Madrid-Butano

                Nº 1.342-Vitoria-B.H.A.

                Nº 1.343-Palencia-B.H.A.

                Nº 1.344-Mallorca-B.H.A.

                Nº 1.345-León-Laboratorios Silva

                Nº 1.346-Barcelona-Laboratorios Hermes

                Nº 1.347-Las Palmas-Banco Popular
                Nº 1.348-Valencia-Banco Exterior
                Nº 1.349-Sevilla-Industria de Aviación

                Nº 1.350-Madrid-Cabo

                Nº 1.351-Madrid-Banco de España

                Nº 1.352-Sevilla-Bruguier y Trujillo
                Nº 1.353-Madrid-John Deere
                Nº 1.353-Getafe-John Deere
                Nº 1.354-Madrid-Banco Rural

                Nº 1.355-Barcelona-Comercial de maquinaria

                Nº 1.356-Barcelona-Azucarera Ibérica (sin logo)
                Nº 1.357-Barcelona-Boehringer Ingelh.(sin logo)
                Nº 1.358-Jerez de la Fra.-Fernando García

                Nº 1.359-Málaga-Banco Coca
                Nº 1.360-Barcelona-Sudenta

                Nº 1.361-Barcelona-A.T.A.

                Nº 1.362-Cornellá-E.L.S.A.S.A.

                Nº 1.363-Madrid-Accesorios Ind.

                Nº 1.364-Barcelona-La Vanguardia

                Nº 1.365-Madrid-Pedro Loiseau

                Nº 1.366-Madrid-Industrias Onieva

                Nº 1.367-Madrid-Cía.de Detergentes

                Nº 1.368-Huelva-B.H.A.
                Nº 1.369-Sevilla-Electromecánica

                Nº 1.370-Madrid-Pradera Hnos.

                Nº 1.371-Madrid-Delsa
                Nº 1.372-Vitoria-Volkswagen 
                Nº 1.373-Onteniente-La Paduana

                Nº 1.374-Valencia-Banco Popular

                Nº 1.375-San Sebastián-Banco Santander

                Nº 1.376-Barcelona-Ramón Mestre

                Nº 1.377-Madrid-Aislantes Aglomerados

                Nº 1.378-Madrid-B.H.A.

                Nº 1.378-Lérida-B.H.A.

                Nº 1.379-Madrid-Laboratorios Liade

                Nº 1.380-Madrid-Tubos y Hierros
                Nº 1.381-Esplugas-Rocador 
                Nº 1.382-Madrid-Quirós
                   Nº 1.383-Barcelona-Instituto Inter

                Nº 1.384-Madrid-Mutua de Correos

                Nº 1.385-Barcelona-Odeón

                Nº 1.386-Barcelona-Mutualidad Catalana
                Nº 1.387-Barcelona-Industrias Pimer

                Nº 1.388-Barcelona-Boehringer
                Nº 1.389-Madrid-Ministerio de Hacienda (sin logo)
                Nº 1.390-Algeciras-Hotel Reina Cristina

                Nº 1.391-Barcelona-Boehringer


                Nº 1.392-Madrid-Banco Central


                Nº 1.393-Barcelona-CEAC


                Nº 1.394-Beasain-José María Aristrain


                Nº 1.395-Madrid-Comercial Recalde


                Nº 1.396-Madrid-Eléctrica Española


                Nº 1.397-Madrid-Industrias Dux Iberlátex
                Nº 1.398-Barcelona-GUÍA


                Nº 1.399-Madrid-Ediciones Aguilar


                Nº 1.400-Barcelona-Instituto del libro
                Nº 1.401-Barcelona-Hoesht Ibérica
                Nº 1.402-Vigo-Contrasa


                Nº 1.403-Vigo-Gonzacoca
                Nº 1.404-Madrid-Inmobiliaria Urbis
                Nº 1.405-Madrid-Constructora Urbis

                Nº 1.406-Vitoria-Juan Alonso

                Nº 1.407-Rentería-Niessen
                Nº 1.408-Barcelona-Lab.Dr.Tayá y Dr.Bofill
                Nº 1.408-Manlleu-Lab.Dr.Tayá y Dr.Bofill

                Nº 1.408-Barcelona-Lab.Funk
                Nº 1.409-Burgos-Textos H.S.R.
                Nº 1.410-Zaragoza-Caja de Ah.La Inmaculada
                Nº 1.411-Madrid-Cámara Of.de Comercio

                Nº 1.412-Barcelona-Marsal Hnos.(sin logo)
                Nº 1.413-Madrid-Indiana

                Nº 1.414-Barcelona-Swissair
                Nº 1.414-Madrid-Swissair
                Nº 1.415-Bilbao-Rogelio de Menchaca

                Nº 1.416-Bilbao-Talleres Zar 

                Nº 1.417-Bilbao-S.E.de Construcción Naval

                Nº 1.418-Irún-Muñoz y Cabrero
                Nº 1.419-Barcelona-Ingar

                Nº 1.420-Madrid-Oficina Comercial de Brasil
                Nº 1.421-Barcelona-Laboratorios Eugene
                Nº 1.422-Barcelona-Seguros Iberia

                Nº 1.423-Barcelona-Almacenes Jorba
                Nº 1.424-Barcelona-Comercial Ebro
                Nº 1.425-Madrid-Unidad Eléctrica 
                Nº 1.426-Barcelona-Geve

                Nº 1.426-Tortosa-Geve
                Nº 1.427-Barcelona-Mac Andrews

                Nº 1.428-Salamanca-Banco de Castilla

                Nº 1.429-Madrid-Banco Popular
                Nº 1.430-Vigo-Banco Popular

                Nº 1.431-Madrid-Linoleum Nacional

                Nº 1.432-Alicante-B.H.A.
                Nº 1.433-Badajoz-B.H.A.

                Nº 1.434-Málaga-B.H.A.
                Nº 1.435-Barcelona-Gales
                Nº 1.436-Alcoy-B.H.A.

                Nº 1.437-Almería-B.H.A. 

                Nº 1.438-Barcelona-Almacenes Capitol
                Nº 1.439-Barcelona-Crédito y Caución
                Nº 1.440-Villaverde-Barreiros
                Nº 1.441-Madrid-Unimar

                Nº 1.442-Sabadell-Fomexsa

                Nº 1.443-Valladolid-B.H.A.

                Nº 1.444-Zaragoza-C.A.F.
                Nº 1.445-Albacete-B.H.A.

                Nº 1.446-Ciudad Real-B.H.A.

                Nº 1.447-Madrid-Cepsa

                Nº 1.447-Sevilla-Cepsa 

                Nº 1.448-Sabadell-Gremio de fabricantes

                Nº 1.449-Barcelona-Laboratorios Fher (sin logo)
                Nº 1.450-Barcelona-A.M.D.G.

                Nº 1.451-Madrid-Bruno Dal Brun

                Nº 1.452-Madrid-Lever Ibérica

                Nº 1.452-Aranjuez-Lever Ibérica

                Nº 1.453-Gerona-Banco Popular 

                Nº 1.454-Madrid-G.Bordeau

                Nº 1.455-Jaén-Banco Popular

                Nº 1.456-Cartagena-Banco Popular
                Nº 1.457-Burgos-Coprasa

                Nº 1.458-Valencia-Laboratorios P.E.N.S.A.

                Nº 1.459-Madrid-Blitz y Parser

                Nº 1.460-Barcelona-Lab.Hubber (sin logo)
                Nº 1.461-Barcelona-Lab.Hubber (sin logo)
                Nº 1.462-Madrid-Carven Internacional

                Nº 1.463-Barcelona-C.B.Films

                Nº 1.464-Madrid-Talleres Zar (Unitubo)

                Nº 1.465-Palamós-Vincke y Cía. 

                Nº 1.466-Madrid-Cóndor

                Nº 1.466-Bilbao-Cóndor

                Nº 1.466-Amorebieta-Cóndor

                Nº 1.466-Baracaldo-Cóndor

                Nº 1.467-Valladolid-Banco de Bilbao

                Nº 1.468-Pamplona-Banco de Bilbao
                Nº 1.469-Madrid-Instituto Nal.de Previsión
                Nº 1.470-Vitoria-Caja de Ah.de Vitoria

                Nº 1.471-Valencia-Detergentes Orgánicos

                Nº 1.472-San Sebastián-Cámara de Comercio
                Nº 1.473-Vitoria-Banco de Vizcaya 

                Nº 1.474-Bilbao-Industrias Metalicas

                Nº 1.475-Bilbao-Editorial Fher

                Nº 1.476-Madrid-Productos Pridox

                Nº 1.477-Madrid-Instituto Ibys
                Nº 1.478-Vigo-Conservas La Guía

                Nº 1.479-Barcelona-Productos Neosán

                Nº 1.480-Barcelona-Lácer
                Nº 1.481-Barcelona-Laboratorios Gelos (sin logo)
                Nº 1.482-Valencia-Bodegas Schenk

                Nº 1.483-Madrid-Cía.de Consumo

                Nº 1.484-La Coruña-B.H.A.

                Nº 1.485-Barcelona-Caja de Ahorros 

                Nº 1.486-Sevilla-Cía.de Tractores

                Nº 1.487-Madrid-Laboratorios Parke Davis
                Nº 1.488-Madrid-Conf.Esp.de Cajas de Ahorro

                Nº 1.489-Granada-B.H.A.

                Nº 1.490-Barcelona-Instituto Sansón


                Nº 1.491-Barcelona-Sandoz
                Nº 1.492-Barcelona-Molins Hnos.

                Nº 1.492-Sabadell-Molins Hnos.

                Nº 1.493-Cádiz-Mutualidad Laboral 

                Nº 1.494-Barcelona-Lucta
                Nº 1.495-Barcelona-Ernesto Ventós

                Nº 1.496-Madrid-Laboratorios Lafarquím
                Nº 1.497-Madrid-C.Y.S.A.
                Nº 1.498-Madrid-Ibérica de Nitrógeno

                Nº 1.499-Zamora-Banco de Bilbao 

No hay comentarios:

Publicar un comentario